PowerHR

POWER HR

Kluczem do sukcesu jest kadra. Architektura prawna zatrudnienia może stanowić narzędzie wspierające budowanie sukcesu. Może też stanowić źródło istotnego ryzyka, często nie do końca rozpoznanego przez pracodawcę. Doradzamy pracodawcom na etapie modelowania rozwiązań na przyszłość oraz pomagamy właściwie reagować na pojawiające się sytuacje kryzysowe. Wsparcie pracodawcy jest jednym z kluczowych odcinków działalności LCBC.

Nasze usługi obejmują rozwiązywanie problemów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz szeroko rozumianego prawa zatrudnienia. Zajmujemy się tworzeniem i negocjowaniem umów, w tym umów dla kadry zarządzającej (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, opcje menadżerskie, umowy o zachowanie poufności, umowy o zakazie konkurencji). Wspieramy rozmowy oraz budowanie relacji z organizacjami związkowymi (w tym dotyczącymi ZUZP). Opracowujemy i wdrażamy wewnątrzzakładowe regulacje pracownicze, a także zajmujemy się oceną, optymalizowaniem i procedowaniem zmian do regulacji istniejących.

Lider praktyki: Kinga Muras
T: +48 536 992 929
@: office@lcbc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.