AUDYT / INWESTYCJE

AUDYT & INWESTYCJE

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu transakcyjnego. Oferujemy wsparcie począwszy od etapu definiowania celów i przygotowania do badania prawnego, poprzez audyt, wdrożenie rozwiązań naprawczych aż po opracowanie, negocjowanie i wykonywanie umów inwestycyjnych. Wspieramy inwestorów, a także podmioty przygotowujące się do sprzedaży (cash-out), dokapitalizowania (cash-in), przekształcenia, IPO, wdrożenia programów opcyjnych (ESOP), czy też do wprowadzenia innych działań okołoinwestycyjnych.

Badanie oznaczonego odcinka działalności prowadzimy dla potrzeb oceny przez Klientów ich własnego biznesu. Prowadzimy badanie stanu przedsiębiorstwa także w celu przygotowania biznesu do audytu zewnętrznego. Audyt o profilu śledczym prowadzimy dla potrzeb oceny działalności obecnych lub byłych członków zarządu, menadżerów lub działów, a także na etapie poprzedzającym rozstanie z konkretnym pracownikiem, dla potrzeb odpowiedniego przygotowania pod kątem ewentualnego sporu sądowego.

Lider praktyki: Marcin Czarnecki | Adwokat
T: +48 536 992 929
@: office@lcbc.pl